Logo PANS

Kontakt

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.43 (II piętro)
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Patrycja Bereś
tel. 16 73 55 208
e-mail: p.beres@pansp.pl

 

Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Patrycja Bereś
tel. 16 73 55 208
e-mail: p.beres@pansp.pl