Logo PANS

Baza wiedzy

Dołącz do nas w dążeniu do dostępności!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi oraz wytycznymi wdrażania ich w praktyce. Razem możemy stworzyć środowisko, w którym każdy ma równe szanse na zdobywanie wiedzy i rozwijanie. Powyższe wytyczne są krokiem w kierunku budowania bardziej inkluzywnej społeczności akademickiej i profesjonalnej.

Co znajdziesz w naszych materiałach?

  • Zasady dostępności: Poznaj fundamentalne zasady, które powinny kierować tworzeniem materiałów cyfrowych, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.
  • Praktyczne porady: Skorzystaj z praktycznych porad dotyczących formatowania dokumentów, użycia kolorów, czcionek oraz multimediów, aby Twoje materiały były czytelne i przystępne dla osób z różnymi potrzebami.

Dla kogo są nasze wytyczne?

  • Dla nauczycieli akademickich: Aby mogli tworzyć materiały dydaktyczne dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami.
  • Dla twórców e-learningu: Aby zapewnić, że ich kursy online są dostępne dla szerokiego grona odbiorców.
  • Dla pracowników administracyjnych: Aby dokumenty i komunikaty uczelni były zrozumiałe dla wszystkich.