Logo PANS

Dostępność budynków PANS

W skład Państwowej Akademii Nauk stosowanych wchodzi 5 budynków mieszczących się w Przemyślu na Bakończycach.

Kolejne zakładki przedstawią dostępność architektoniczną budynków, dostępność miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową a także informacje uzupełniające, które mogą pomóc przy poruszaniu się po budynkach PANS w Przemyślu.

Zamieszczone informacje będą na bieżąco weryfikowane. W razie uwag prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.